engineering

engineering

návrh a stavba JUS
CAD pracovisko
technológia výroby

commerce

výroba prototypov JUS
nástroje a formy
zvárané konštrukcie

synergy

technické materiály
normy a postupy
rozpočty a kalkulácie