Kontakt

SAVAMA engineering, spol. s r.o.

Strečnianska 1,
851 05 Bratislava 5
Email: savama.engineering@savama.sk

Korešpondenčná adresa:

Starohájska 35, 851 03
Bratislava 5
Email: s.sabados@savama.sk
Mobil: +421903700672
Fax: +421232201213, 02/32201213

IČO: 35702621
DIČ: 2020209444
IČ DPH: SK2020209444
Zapísaná na OR OS BA I, oddiel : Sro, vložka č. 12118/B

SAVAMA commerce, spol.s.r.o

Starohájska 35, 851 03
Bratislava 5
Email: savama.commerce@savama.sk
Mobil: +421917635472    Telefón: +421(0)221026252

IČO: 35720964
DIČ: 2020250474
IČ DPH: SK2020250474
Zapísaná na OR OS BA I, oddiel : Sro, vložka č. 14945/B

SAVAMA synergy, spol.s.r.o

Starohájska 35, 851 03
Bratislava 5
Email: savama.synergy@savama.sk
Mobil: +421903105701

IČO: 31687466
DIČ: 2020515948

Zapísaná na OR OS BA I, oddiel : Sro, vložka č. 34711/B