SAVAMA engineering, s.r.o.

Spoločnosť v minulosti vykonávala hlavne činnosti v oblasti výroby jednoúčelových strojov a zariadení. Navrhovala a vyrábala formy a nástroje pre výrobky z technickej gumy, produkty pre  stavebné zámočníctvo. Vykonávala tiež montážne práce v zahraničí.

V súčasnej dobe sa sústreďujeme na služby v oblasti prípravy a realizácie rôznych projektov pre oblasť strojárenskej výroby. Zabezpečujeme vývoj a návrh prototypov, výkresovú dokumentáciu v CAD, výrobné a technologické postupy.

Máme skúsenosti s projektovaním a výrobou kontajnerov, paliet a prepravníkov na sypké aj kvapalné média typu IBC. Zabezpečujeme inováciu JUS – plnička kŕmnych zmesí, pripravujeme ďalšie nové projekty strojov s mechanickým aj hydraulickým pohonom. Pripravujeme projekty kolesových a pásových vozidiel pre špeciálne účely.