SAVAMA synergy, s.r.o.

Spoločnosť SAVAMA synergy, s r.o. sa zameriava na poskytovanie služieb v oblasti :

  • reklamná a propagačná činnosť,
  • marketing a akvizície,
  • technická príprava, normovanie a postupy,
  • príprava technologických celkov.

V rámci skupiny SAVAMA zabezpečuje podporné činnosti pri spoločných projektoch a projektoch externých partnerov.

Jednoúčelový stroj pre poľnohospodárske účely – plnička kŕmnych zmesí.